Medzinárodné jazykové skúšky

Príprava

Zápis

Testovanie

SKúšky ECL

Medzinárodný testovací systém ECL poskytuje štandardizovaný testovací systém prispôsobený jazykom členských štátov EÚ. Testovací systém je založený na odporúčaniach Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) a prevádzkuje ho Európske konzorcium pre certifikát o dosiahnutí vzdelania v moderných jazykoch (ECL). ECL je združenie inštitúcií zastupujúcich európske jazyky.

Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej  a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách, a to na rozličných úrovniach komplexnosti.

Ako regionálny testovací centrum ECL poskytujeme Vám možnosti:

  • Prípravy na skúšky

  • Zápisu na skúšku

  • Vykonanie testu na našej jazykovej škole

Sledujte nás

Napíšte nám